Tømning og opkøb af dødsbo ved professionel marskandiser

12 April 2019
Astrid Pedersen

editorial

Når et dødsfald indtræffer, er det sjældent, at man som efterlevende er 100 procent forberedt. Langt de fleste bliver overvældet af følelser som sorg, savn og fortvivlelse, også selv om dødsfaldet var længe ventet. Uanset om din nære og kære er død efter lang tids sygdom, eller pludselig er blevet revet bort, vil tiden umiddelbart efter dødsfaldet føles uvirkelig og surrealistisk.

Ingen kan være forberedt på, hvordan man vil reagere på et dødsfald. Og når der så oven i købet er masser af praktiske gøremål i forbindelse hermed, kan det virke ganske uoverskueligt at skulle tage stilling til eksempelvis dødsboet.

Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo er en betegnelse, som dækker over den afdødes jordiske gods – altså de materielle efterladenskaber, som befinder sig på den afdødes tidligere bopæl. Det kan for eksempel dreje sig om møbler, bøger, husgeråd, personlige genstande, kunst, nips og andet løsøre.

Dødsboet skal som regel ryddes inden for ganske kort tid efter, at dødsfaldet har fundet sted. Alle genstande på adressen skal bortskaffes, så huset eller lejligheden atter kan udlejes (såfremt der er tale om et lejemål), eller sælges, således at værdien heri kan realiseres og fordeles blandt arvingerne.

Få hjælp fra erfaren marskandiser til rydning af dødsbo

Når et dødsbo skal tømmes, kan det hurtigt komme til at virke som en meget tung og uoverskuelig opgave for de efterlevende. Der kan være tale om et barndomshjem, til hvilket man har mange minder og følelser knyttet. Samtidig er det en stor opgave at skulle vurdere og sortere dødsboet, og tage stilling til hvad der skal kasseres, hvad der skal sælges, og hvad der eventuelt skal doneres til velgørende formål. Derfor er det en god idé at få professionel hjælp til rydning af dødsbo fra en erfaren marskandiser, som med respekt og diskretion kan forestå såve rydning som vurdering og opkøb af dødsbo.

More articles