Hvordan foregår rydning og vurdering af dødsbo?

25 February 2020
Astrid Pedersen
Hvordan foregår rydning og vurdering af dødsbo?

Når du vælger at alliere dig med en professionel marskandiser i forbindelse med rydning af dødsbo, bør du altid sikre dig, at din marskandiser er autoriseret til håndtering af netop dødsbo. På den måde er du sikret en professionel og diskret behandling, som overholder alle gældende retningslinjer inden for området.

Sørger du samtidig for at vælge en marskandiser med mange års erfaring og et solidt renommé, kan du samtidig være tryg ved at du får en fair behandling, som foregår i respekt for såvel dig som for andre efterlevende og selvfølgelig afdøde.

En dygtig marskandiser vil frem for alt sikre sig, at I er på samme side før, under og efter opgørelse af boet. Der vil blive udarbejdet en dødsbo kontrakt, som er jeres begge garanti for at I undgår misforståelser og skuffelse i forbindelse med behandling af effekter i dødsboet. Hernæst gennemgås alle emner minutiøst, og mærkes om nødvendigt op. På den måde vil det tydeligt fremgå hvad der skal doneres til velgørende formål, hvad du selv eller andre pårørende ønsker at beholde, hvad der skal sælges på auktion og hvad der blot skal direkte på genbrugs pladsen.

Marskandiseren vil sørge for behørig bortskaffelse af alle effekter. I tilfælde af opkøb vil du blive tilbudt en fast pris for hele dødsboet – den vil fremgå af kontrakten inden rydning.

Hvilken marskandiser skal jeg vælge til vurdering af dødsbo?

Hvis du har en formodning om, at der i dødsboet findes effekter behæftet med en monetær værdi, er det en god idé at overlade opgaven med vurdering af dødsbo til en marskandiser med erfaring inden for dette felt. Hos Marskandiseren i Store Kongensgade finder du dygtige og kompetente medarbejdere med lang erfaring inden for såvel vurdering af kunst og antikviteter som rydning af dødsbo på en pæn og ordentlig måde.

Læs mere på https://www.dødsbo-rydning.dk/vurdering-af-dodsbo 

 

More articles