Få den bedste parkeringsservice i Danmark

14 June 2021
Astrid Pedersen

Når private parkeringspladser bliver invaderet af hensynsløs parkering, udført af bilister som intet har at gøre på matriklen, er det til stor gene for de retmæssige indehavere af pladserne. Og så er det på tide at overveje effektiv, professionel parkeringsservice.

Hvad indebærer parkeringsservice?

Parkeringsservice er en særlig service som specialiserede parkeringsselskaber udbyder til kunder, som administrerer og drifter især private parkeringspladser.

Hvis du for eksempel er ansvarlig for drift og administration af en beboelsesejendom, til hvilken der hører private parkeringspladser, er du interesseret i at holde disse fri for uvedkommende i så vidt muligt omfang. Dette gælder i særdeleshed hvis ejendommen – og dermed parkeringspladserne – er beliggende i tættere bebyggede områder eller nær attraktioner og seværdigheder som for eksempel koncertsteder eller lignende. Her kan det være et stort problem, at udefra kommende bilister vil bruge parkeringspladserne til gene for beboerne, som har retmæssigt krav på disse.

Lige så omfattende er denne problematik i byzoner, hvor kommunen som oftest vil have indført betalingszoner på offentlige gader, veje og pladser. Det er ikke rimeligt at beboere, som har krav på at benytte de til ejendommen hørende parkeringspladser, skal være henvist til parkering mod betaling – og måske endda langt væk fra deres bolig – fordi parkeringspladserne er optaget af uvedkommende biler.

Med parkeringsservice kan du dæmme op for denne udvikling. Et parkeringsselskab som tilbyder parkeringsservice, vil kunne hjælpe dig med enten afspærring og tilhørende adgangsbegrænsning eller med en parkeringsløsning, som indeholder parkeringsopsyn og parkeringskontrol udført af licenserede parkeringsvagter. På den måde minimerer du risikoen for uvedkommende parkering på dine parkeringspladser.

Lad UnoPark forestå din parkeringsløsning

Hvis du leder efter et parkeringsselskab som kan hjælpe dig med en fleksibel aftale om parkeringsservice på dine parkeringspladser kan du med fordel vælge det velrenommerede danske parkeringsfirma UnoPark. Du kan læse mere om UnoPark på firmaets hjemmeside UnoPark.dk og finde yderligere informationer om parkeringsservice.

 

Læs også artikler på nogle af vores svenske sider:

https://b2bblogg.se/

https://bizzbloggar.se/

https://b2bnewz.se/

https://b2bnytt.se/

https://biz2biz.se/

https://bizbiz.se/

https://biztips.se/

https://business-bloggen.se/

https://handelsbloggen.se/

https://svensk-b2b.se/

https://svenska-verksamheter.se/

https://verksamhetsbloggen.se/

More articles