Få den bedste ejendomsservice med en dygtig vicevært

22 October 2020
Astrid Pedersen

editorial

En hver beboelses ejendom har, uanset type og størrelse, brug for ejendomsservice i et eller andet omfang. Ellers forfalder bygningerne, og de fælles områder vil få en tendens til at gro til. Derfor bør du overveje om du som ansvarlig for driften af en sådan ejendom skulle indgå et samarbejde med et ejendomsservice firma, og der igennem få en fast vicevært tilknyttet ejendommen.

Hvad laver en vicevært?

Måske får du associationer til den hyggelige Meyer fra Huset på Christianshavn når ordet vicevært bliver nævnt. En vicevært er i mange menneskers bevidsthed en hyggelig alt mulig mand som går rundt og fejer i gården eller snupper en bajer med de lokale håndværkere og butiks indehavere i ejendommen. Men en viceværts opgaver begrænser sig ikke til fejning eller lejlighedsvis vinduespolering.

Din vicevært udfylder en meget vigtig funktion i ejendommen – også socialt. Med en fast vicevært, som beboerne kan kontakte i tilfælde af akut opståede nødsituationer skabes en vis tryghed blandt beboerne. Det er rart at vide at det blot er én person man skal ringe til uanset om elevatoren er i stykker eller om der skal skiftes et lysstof rør i cykel kælderen.

Viceværten vil med sin daglige tilstedeværelse være med til at sikre trygheden ved at færdes på ejendommens område. Samtidig påtager en vicevært sig opgaver så som småreparationer og vedligeholdelse af de fælles arealer hvilket gør ejendommen mere attraktiv.

Din ejendoms vicevært vil typisk have kontakt til håndværkere og andre fagpersoner så som autoriserede el installatører og ditto VVSere samt kloakmestre som kan hjælpe hvis et vandrør springer, ejendommens fyr sætter ud, eller der opstår rotte invasion i bygningen. Og så sørger en vicevært selvfølgelig for udførelse af ad hoc udgaver så som snerydning og oprydning i kælder eller loftsrum.

Du kan altid kontakte Dahlin Ejendomsservice for et tilbud på vicevært service i København – læs mere på dahlin-ejendomsservice.dk

More articles