Miljøsanering – vejledning til virksomheder

03 July 2023
Cathrine Poulsen

Industri- og landbrugsvirksomheder har et ansvar for at beskytte miljøet og følge miljølovgivningen. Miljøsanering er en nødvendig proces i forbindelse med genopretning af forurenet jord og vand. Det er vigtigt, at virksomheder har en klar forståelse af miljøsanering og dens betydning. I denne artikel vil vi give en vejledning til tiden og de processer involveret i miljøsanering.

Hvad er miljøsanering?

Miljøsanering er en proces, der sigter mod at fjerne eller minimere forurening fra jord og vand. Målet er at beskytte det omkringliggende miljø og sundheden for mennesker og dyr. Miljøsanering kan være opdelt i tre faser: undersøgelse, evaluering og handling.

Undersøgelse er den første fase, hvor forureningen identificeres og karakteriseres i forhold til dens type, mængde og placering. Evaluering er næste fase og omfatter en risikovurdering for at bestemme, om forureningen udgør en trussel mod sundheden for mennesker og dyreliv. Handling er den sidste fase og omfatter implementering af en plan for at fjerne eller minimere forureningen.

Hvornår er miljøsanering nødvendig?

Miljøsanering er nødvendig, når der opdages forurening på en virksomheds ejendom eller i nærområdet. Forurening kan have mange forskellige årsager, såsom kemisk spild, udledning af skadelige stoffer og affaldshåndtering. Hvis der er mistanke om forurening, er det vigtigt at tage handling hurtigt og kontakte en certificeret miljøsaneringsvirksomhed.

Ved at udføre miljøsanering kan virksomheden undgå store bøder og undgå økonomiske tab i forbindelse med genopretning af forurenet jord og vand.

Hvilke regler og standarder er der i forbindelse med miljøsanering?

Der er mange regler og standarder, som virksomheder skal overholde i forbindelse med miljøsanering. Det danske miljøtilsyn fører tilsyn med virksomheder og håndhæver miljølovgivningen. Disse regler omfatter bekendtgørelser om godkendelse af virksomheders miljøforhold, kemikalier, støj og affaldshåndtering.

For at få tilladelse til at udføre miljøsanering i Danmark, skal virksomheden også overholde strenge standarder som ISO 14001, som omfatter miljøstyring og reduktion af energiforbrug og CO2-udledning.

miljøsanering

Miljøsanering er en vigtig proces for at beskytte jord og vand mod forurening. Virksomheder skal være opmærksomme på, at de har et ansvar for at beskytte miljøet og overholde miljølovgivningen. Hvis der opdages forurening, er det vigtigt at tage handling hurtigt og kontakte en certificeret miljøsaneringsvirksomhed. Overholdelse af regler og standarder såsom ISO 14001 er også en nødvendighed for at modtage tilladelse til at udføre miljøsanering og undgå økonomiske straffe og potentielle sundhedsrisici.

Find hjælp til miljøsanering i Sønderjylland her.

More articles