Erhvervsaffald – hvordan håndterer man det bedst?

09 June 2023
Cathrine Poulsen

editorial

Erhvervsaffald er en vigtig del af enhver virksomheds drift, og det er afgørende, at man har en nøje planlagt og effektiv strategi for, hvordan man håndterer det. At bortskaffe erhvervsaffald på en hensigtsmæssig og miljøvenlig måde er også en del af virksomhedens ansvar for at passe på miljøet. Her er en vejledning til, hvordan man kan håndtere erhvervsaffald på en ansvarlig og sikker måde.

Sortering af affald

Den indledende og mest grundlæggende faktor ved håndtering af erhvervsaffald er sortering. Affaldet skal sorteres efter de forskellige typer af materialer for at kunne genanvendes eller bortskaffes korrekt. Metaller, glas, papir, plastik og organisk affald, for at nævne nogle få, skal adskilles og samles i separate affaldscontainere. Hvis man er i tvivl om, hvordan man sorterer affaldet korrekt, kan man altid kontakte sin affaldsleverandør for at finde ud af, hvad de præcise krav og retningslinjer er for ens område.

Erhvervsaffald

Transport og bortskaffelse

Når affaldet er sorteret og indsamlet, er det tid til at overveje den mest miljøvenlige og sikreste måde at bortskaffe det på. En god idé kan være at samarbejde med en professionel affaldsleverandør, der kan stå for at afhente og transportere affaldet til de relevante faciliteter. Dette kan sikre, at affaldet bliver håndteret på en sikker og korrekt måde og følger lovgivningen på området. Virksomheder kan også undersøge mulighederne for genanvendelse af materialer eller selv forhandle med lokale affaldsmodtagere for at opnå den mest konkurrencedygtige pris på bortskaffelsen.

Opbevaring og sikkerhed

Affaldscontainere skal opbevares på et sikkert sted i virksomhedens lokaler, hvor de ikke kan genere eller forstyrre medarbejdere eller det almindelige arbejdsmiljø. Derudover skal affaldscontainere altid være sikkert fastgjort eller placeret for at forebygge, at de vælter og udgør en fare for mennesker og miljøet. Det er også vigtigt at have en klar plan for, hvor ofte containere skal tømmes og rengøres for at undgå ubehagelige lugte eller sundhedsrisici.

Erhvervsaffald er et af de vigtigste aspekter af enhver virksomheds drift og kræver opmærksomhed og omhyggelig planlægning for at sikre korrekt bortskaffelse og håndtering. En effektiv strategi til sortering af affald, sikker transport og bortskaffelse samt pålidelig opbevaring og rengøring kan minimere risiciene for miljøet og medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Ved at følge disse enkle retningslinjer og samarbejde med en professionel affaldsleverandør kan en virksomhed sikre en optimal affaldshåndtering og være et godt eksempel for andre virksomheder i branchen.

Læs mere om løsninger til erhvervsaffald i VestHimmerland her.

More articles