En hjælpende hånd til afvænning med effektiv alkoholbehandling

En hjælpende hånd til afvænning med effektiv alkoholbehandling

Alkoholisme er blandt de mest almindelige og udbredte former for misbrug i Danmark. Alkohol er et stof, som bedøver sanser og nerver, så længe rusen står på – og derfor er det oplagt at bruge alkohol som et middel tilvirkelighedsflugt, når livet gør for ondt. Der er en grund til, at man siger, at man ”drukner sine sorger”, for det er ret beset, det man gør, når man tager på druk for at glemme problemerne. Men sorgerne forbliver ikke døde og bedragede – når rusen aftager vender de som regel tilbage, blot med fornyet styrke. Og så vil man være tilbøjelig til at forsøge at drukne dem på ny.

Kom alkohol afhængigheden til livs med misbrugsbehandling efter Minnesota modellen

Derfor er det rigtig vigtigt, at man som pårørende sætter ind, i det øjeblik, man iagttager et alkohol misbrug. Det kan godt være rigtig svært at identificere et misbrug, da den misbrugsramte typisk vil gøre alt, hvad der står i hans eller hendes magt, for at holde afhængigheden og misbruget skjult for omverdenen. Vedkommende lyver højst sandsynligt oven i købet også for sig selv, hvilket gør erkendelsen endnu mere vanskelig. Dette betyder, at når først den misbrugsramte har taget en aktiv beslutning om at ændre sit liv, og skabe sig en tilværelse uden et ødelæggende misbrug, er det om at slå til. Og dette indebærer, at der bliver sat et afrusnings- og behandlings forløb i værk, som kan sikre den misbrugsramte hjælp og støtte til at komme videre i livet.

Alkohol behandling med afsæt i Minnesota modellen

På Behandlingscenter Søby Park er din nære og kære, som er ramt af et alkohol misbrug, sikret en professionel og empatisk behandling. Den fem uger lange behandling, som baserer sig på Minnesota modellen, følges op med ambulant behandling ved kompetent og veluddannet personale. Du kan læse mere om alkohol behandling på Behandlingscenter Søby Park